Privacy Statement

HDDN Legal Search (HDDN) is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens gebruikt HDDN om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat HDDN discreet en zorgvuldig te werk. Door het verstrekken van persoonsgegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming aan HDDN om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk.

HDDN gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die HDDN jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. HDDN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.